Naar inhoud

Schouwbrand

WAT GEDAAN BIJ EEN SCHOORSTEENBRAND?

Blijf kalm. De hele woning staat daarom nog niet in vlam.

Roep wel onmiddellijk de brandweer op (100 of 112(gsm)) met de melding dat het een schoorsteenbrand betreft.

Sluit de kleppen en de deuren van de verwarmingstoestellen en onderbreek de toevoer van de verbrandingslucht.

Hoe te werk gaan in afwachting van de komst van de brandweer?

- maak een papje van azijn, gemengd met keukenzout
- vergewis je dat de klep niet gloeiend heet is,
- bescherm de handen
- open voorzichtig de kachel
- giet of schep het papje op het brandende hout
- sluit onmiddellijk de kachel

OPGELET: gebruik nooit een waterstraal want de zeer snelle verdamping van het water en de druk die in de schoorsteen ontstaat door de damp, zou een uiteenspatten van de schoorsteen kunnen veroorzaken.

HET ONDERHOUD VAN DE SCHOORSTEEN IS VERPLICHT

Het artikel 519 van het strafwetboek stelt dat men eraan gehouden is zijn schoorstenen te onderhouden, te herstellen en te vegen wanneer het nodig is, zonder echt de periodiciteit van de verplichting te bepalen.

Het koninklijk besluit van 6 januari 1978 heeft betrekking op de verwarmingsinstallaties gevoed met vaste of vloeibare brandstof evenals met propaan. Dit besluit legt de verplichting op jaarlijks de schoorsteen te vegen en de stookketel te reinigen. Het vegen wordt verricht door een bekwaam schoorsteenveger die een attest aflevert dat gedurende twee jaar moet bewaard worden.

DOE EEN BEROEP OP EEN VAKMAN!

Praktisch

Brandweer Lede
Vijverstraat 2a
9340 Lede
Tel:  053 80 07 07
Fax:  053 80 22 92
E-mail

Openingsuren

Voor dringende opdrachten:  

Bel 112 !

Voor het verdelgen van wespen: 053 / 806 803 of maak gebruik van het e-loket ( ook voor stormschade en wateroverlast )