Naar inhoud

Korte geschiedenis van ons korps

Eerste vrijwilligers

In een brandweerarchief vond men stukken over een "project ter voorkoming en blussching van brand in de gemeente", een besluit van de gemeenteraad van 22 maart 1866, maar ook nog een vroeger gedateerd document heeft het over het brandgevaar als grote kwaal. Een ander geschrift, dat gewezen brandweercommandant Jozef Gravez onder ogen kreeg, vermeldt dat in 1886 Lede een handpomp bezat met grote balanciers. Ze werd "aangedreven" door acht man die de politie onder de aanwezigen op de brand aanduidde. Ze waren de eerste "vrijwilligers"... . Helaas, tussen de jaren 1950 en 1960 werden de pompen verkocht om er landbouwsproeiers van te maken. Later, in het begin van de twintigste eeuw is er weinig geschreven over het korps en het is slechts in '39 dat een regelmatig korps werd gesignaleerd en dit bestond hoofdzakelijk uit leden van de territoriale burgerwacht.

 

Technologie

Na WO II deed ook de technologie haar intrede in het brandweerarsenaal. Nog tijdens de bezetting deed de gemeente een bestelling van een motorbrandspuit met bijhorend materiaal, maar de aankoop werd uitgesteld. In 1945 werd dergelijke pomp dan in bruikleen genomen van de beweegbare groep Brussel, samen met twee schuifladders. Met een gesloten brandweerwagen en later met de aankoop van een tankwagen kreeg het Leedse korps stilaan allure. Vanaf 1953 werden trouwens vanuit het bestuur pogingen gedaan om brandweermateriaal aan te schaffen met rijkstoelagen en zo kwamen de Leedse brandweerlui toch al in bezit van isoleermakers met reserveflessen, een grote schijnwerper, een haakladder, lederen vesten, e.d. Nadien, vanaf 1965 werd het korps regelmatig gemorderniseerd en tussen 1967 en 1997 werden niet minder dan acht voertuigen aangekocht.

 

Kazernering

Uit de annalen blijkt dat vroeger de blusmiddelen ergens bewaard bleven achter slot en grendel en dat drie sleutels voorhanden waren die af te halen waren bij de burgemeester, bij de opperbrandmeester en bij de bewoner op wiens grondgebied het lokaal gevestigd was... Bij de uitbreiding van het gemeentehuis in 1948 werd dan toch een lokaal voorzien waar het brandweermateriaal werd bewaard. Anekdotisch wordt vermeld dat in 1956 de pompen vervrozen waren, en door het toenmalige schepencollege werd een straalverwarmingssysteem ter beschikking gesteld met de vermelding dat daarmee ook de motoren van de voertuigen kunnen startklaar gehouden worden. Toen in 1963 de gemeente op de markt twee woningen aankocht kreeg de brandweer daar een onderkomen en kon voor het eerst sprake zijn van enige kazernering. De ervaring leerde echter dat deze kazernering nogal ongeschikt was bij brand: op de marktdag rezen er heel wat problemen en de verkeersdrukte in de dorpskern was niet zelden de oorzaak van een vertraagd uitrukken. Toen de gemeente in 1976 de oude zuivelfabriek aankocht kreeg de Leedse brandweer eindelijk een geschikt onderkomen. Op 12 mei werd deze technische goed uitgeruste kazerne plechtig in gebruik genomen. Tot 1973 ging een brandalarm steeds gepaard met vel lawaai en het loeien van de sirene zorgde nogal eens voor slapeloze nachten. Nadien kwamen de draagbare zendersontvangers, een systeem dat verder werd uitgewerkt, zodat vandaag de oproep radiofonisch gebeurt vanuit de 100-centrale in Gent. Alle brandweerlui beschikken nu over een zakontvanger.

 


Praktisch

Brandweer Lede
Vijverstraat 2a
9340 Lede
Tel:  053 80 07 07
Fax:  053 80 22 92
E-mail

Openingsuren

Voor dringende opdrachten:  

Bel 112 !

Voor het verdelgen van wespen: 053 / 806 803 of maak gebruik van het e-loket ( ook voor stormschade en wateroverlast )