Naar inhoud

Brandpreventie thuis

Preventie thuis: Veiligheid is te koop!

Brand. We denken dat het óns niet overkomt. Toch komen woningbranden regelmatig voor. Meer dan de helft (61%) wordt veroorzaakt door menselijk handelen en 15% door falende apparatuur. Laat u daarom niet verrassen en neem tijdig voorzorgsmaatregelen:

1. Heb je een brandblustoestel in huis?

Brandblustoestellen zijn maar geschikt voor het soort brand waarvoor ze gemaakt zijn. Zo staat op elk brandblustoestel de brandklasse vermeld: A, B en/of C.
A: vaste stoffen zoals papier en hout
B: vloeistoffen zoals olie, benzine en alcohol
C: gassen zoals butaan, propaan of aardgas
Je kan met een brandblustoestelletje (BC !) voor in de wagen dus weinig aanvangen voor het blussen van een brand in huis! Met een B-brandblusser een vaste stof (A) blussen is even zinloos.
Er zijn ook heel wat verschillende types op de markt. Kies bij voorkeur een schuimblusser/waterblusser of eventueel een snelblusser met ABC-poeder. Houd echter steeds oog voor proporties: je kunt hier geen uitslaande brand mee te lijf gaan.
Hang het toestel dan ook op een goed bereikbare plaats, bij voorkeur in de buurt van een buitendeur. Lees ook op voorhand aandachtig de gebruiksaanwijzing.

2. Rookmelders

Giftige en verstikkende rook maakt meer slachtoffers dan vuur. Bij brand is niet alleen het vuur gevaarlijk, maar ook de rook. Een bestanddeel van de rook, koolstofmonoxide, werkt als een slaapgas waardoor je in een diepe coma terecht komt. . Rookmelders waarschuwen u tijdig met een alarmsignaal, voor dit gevaar. Het is meestal omdat het vuur niet snel genoeg opgemerkt wordt dat er slachtoffers vallen bij woningbranden. Dankzij autonome rookdetectors kunnen bij branden in woningen vele mensenlevens gered worden. Deze toestellen werken op een batterij en hebben een ingebouwd alarmsysteem. Plaats rookdetectors bij voorkeur:
° op de overloop van de slaapkamers.
° aan de bovenkant van het trappenhuis dat naar de kelder leidt.
° in de kamer naast de keuken.
° op zolder.

Controleer ook regelmatig of ze nog goed functioneren. Ze zijn te koop bij doe-het-zelf-zaken en in warenhuizen.

3. Blusdeken

Vlam in de pan? Een blusdeken is handig voor in de keuken. Met dit blusmiddel van zeer moeilijk brandbaar materiaal kunnen kleine brandjes afgedekt worden. Bijvoorbeeld als iemands kleren vlam gevat hebben of bij vlam in de pan.

4. Touwladder

Een touwladder kan levens redden. Dit zijn opvouwbare ladders die van touw, stalen ketting of staalkabel gemaakt zijn. De ladder is licht en vrij gemakkelijk te hanteren, maar maak hem goed vast! De treden zijn voorzien van houten of metalen blokjes die er voor zorgen dat de ladder niet helemaal pal tegen de muur hangt. De uitwerpladder is ook te koop bij grotere doe-het-zelfzaken

5. Reservesleutels bij de hand

Gitzwarte rook maakt vluchten lastig. Houd de vluchtroute daarom vrij en bewaar huissleutels op een vaste plek zodat u uw voordeur snel kunt openen. Hang eventueel een reservesleutel bij de deuren. Een inbraakvrij huis is natuurlijk ook wel prachtig, maar je moet er zelf wel uit kunnen!

6. Vluchtroute bepalen !

Het ligt voor de hand dat in geval van brand iedereen zo snel mogelijk naar buiten moet. Maar de normale route via de voordeur kan onbegaanbaar geworden zijn. Het is verstandig om met huisgenoten te bespreken hoe iedereen het beste kan vluchten. Zeker wanneer de woning ingewikkeld in elkaar zit, zoals in de oude binnenstad. Bedenk ook een alternatief voor het geval de gekozen vluchtroute niet meer mogelijk is. Ernstige rookvorming maakt het aardedonker in huis en stuurt je coördinatievermogen danig in de war. De gekozen vluchtroutes moet je dus blindelings kunnen vinden. De gangen en vluchtroutes gebruiken als opslagplaats voor fietsen, meubilair, vuilniszakken en dergelijke, kan fataal zijn.

7. PREVENTIETIPS in huis:

- Laat elektrische apparaten niet onnodig in de stand-by stand staan.
- Leg geen elektrisch snoer onder een tapijt. Een elektrische snoer op kabel, rol je volledig af!
- Laat eenmaal per jaar uw CV en geiser schoonmaken. En zorg ervoor dat je schoorsteen eenmaal per jaar geveegd wordt.
- Gebruik voor de open haard altijd schoon en droog hout.
- Zorg ervoor dat de kinderen niet met lucifers of aanstekers kunnen spelen.
- Doof sigaretten of sigaren nooit in een vuilnisbak.
- Rook nooit in bed.
- Zet geen kaarsen in de buurt van brandbaar materiaal, zoals gordijnen. Gebruik onbrandbare kaarsenhouders.
- Houd halogeenverlichting, i.v.m. warmteproductie, uit de buurt van brandbaar materiaal en schakel deze uit bij afwezigheid.
- Maak er een gewoonte van brandbaar materiaal uit de omgeving van uw kooktoestel te weren, dus geen theedoeken, handdoeken, pannenlappen, vluchtige en licht ontvlambare schoonmaakmiddelen of verpakkingsmaterialen van gebruikte etenswaren in de buurt van je fornuis.
- Verschoon regelmatig de filter van je afzuigkap. Vet kan er vlam in vatten.
- Vul de brander van fondue- en gourmetstellen niet in de nabijheid van vuur.
- Laat een strijkijzer nooit onbewaakt achter.
- Wanneer zekeringen doorslaan, verhelp dan de oorzaak of roep de hulp van een vakman in.

Praktisch

Brandweer Lede
Vijverstraat 2a
9340 Lede
Tel:  053 80 07 07
Fax:  053 80 22 92
E-mail

Openingsuren

Voor dringende opdrachten:  

Bel 112 !

Voor het verdelgen van wespen: 053 / 806 803 of maak gebruik van het e-loket ( ook voor stormschade en wateroverlast )