Naar inhoud

CO... een seriemoordenaar

 

CO doodt elk jaar ongeveer dertig personen. Daarnaast zijn er nog 1.500 slachtoffers ervan die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden… Sommigen onder hen hebben zelfs blijvende letsels…

WAT IS CO ?

‘CO’ of koolstofmonoxide is een zeer giftig gas.
Het ontstaat uit de onvolledige verbranding (door een gebrek aan zuurstof) van elke stof die koolstof bevat: gas, stookolie, aardolie, steenkool, hout…
In de huizen is de CO-verspreiding meestal te wijten aan een evacuatieprobleem van de verbrande gassen, hetzij omdat het toestel niet aangesloten is op een schoorsteen (boiler van 5l, mobiel verwarmingstoestel…), hetzij omdat de schoorsteen niet goed trekt.

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN EEN CO-VERGIFTIGING ?

Het is niet altijd gemakkelijk om een CO-vergiftiging vast te stellen.
In geval van blootstelling aan kleine hoeveelheden CO, zullen de slachtoffers last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braakneigingen…
Als de CO-concentratie in de lucht van de kamer groter wordt, verliest de persoon het bewustzijn, raakt hij in coma en kan hij zelfs sterven als de hulpdiensten niet snel komen.

BIJ PROBLEMEN de goede reflexen :

- Open de deuren en vensters om te verluchten
- Zet het toestel uit (indien mogelijk!)
- Breng het slachtoffer uit de kamer.
- Roep de dokter als het slachtoffer bij bewustzijn is.
- Plaats het slachtoffer in een veilige zijpositie als het niet bij bewustzijn is. Bel dan onmiddellijk de 100 of 112, vermeld dat het waarschijnlijk om een CO-vergiftiging gaat.

WELKE ZIJN DE GEVAARLIJKE SITUATIES ?

- Een toestel dat niet aangesloten is op een schoorsteen, zodat de rook zich verspreidt in de kamer

• een kleine boiler van 5l, vooral als die gebruikt wordt voor een douche.
• Bijverwarmingen (oliekachel, butagas…) als men ze langer dan één uur onafgebroken gebruikt.

- Een vuil of beschadigd toestel

Als het toestel niet regelmatig onderhouden wordt, branden de brandstoffen slecht. Er is een risico op CO-verspreiding!
Zo kan er zich ook CO-verspreiding voordoen in het lokaal als het toestel beschadigd is (gebroken vensters, barsten in het verwarmingslichaam…)

- Een schoorsteen die slecht trekt

Voor de evacuatie van de verbrandingsgassen van een toestel is een schoorsteen nodig die goed trekt.
Opdat de schoorsteen optimaal zou trekken, moet:
• hij aangepast zijn (één enkel kanaal per toestel!)
• hij hoog genoeg zijn (de schoorsteen moet voorbij de nok van het dak komen)
• het kanaal van de schoorsteen goed geïsoleerd zijn (geen condensatiesporen op de wanden)

De schoorsteen moet minstens één keer per jaar door een schoorsteenveger schoongemaakt worden en het trekken ervan moet gecontroleerd worden.

LUCHT, LUCHT & LUCHT

Om de vorming van CO te vermijden, is het absoluut noodzakelijk dat de lucht door het huis circuleert. Opgelet: thermische isolatiewerken, het plaatsen van rolluiken… beschermen tegen de kou, maar kunnen het risico op CO-vergiftiging verhogen.

VENTILATIEROOSTERS

Om de goede werking van de verwarmingstoestellen en de toestellen voor de productie van warm water te verzekeren, moet er vanonder aan de deuren een ventilatierooster van minimum 150 cm² geplaatst worden.

DAMPKAPPEN, DROOGKASTEN,VENSTERVENTILATORS…

Opgelet!
Om correct te werken, hebben deze toestellen een grote hoeveelheid lucht nodig die zijn ontnemen aan het lokaal. Als het huis onvoldoende verlucht wordt, kunnen zij het trekken van de schoorsteen verstoren en een CO-uitstoot veroorzaken in de kamer.

VERWARMINGSTOESTELLEN, BOILERS…

Correct geïnstalleerd…
Verwarmingselementen installeren is geen amateurswerk! Voor de veilige installatie van een toestel heeft met een grondige technische kennis nodig. Richt je tot een vakman. Als je het toestel zelf geïnstalleerd hebt, vraag dan aan een vakman om te controleren of de installatie wel aan de huidige normen voldoet.

Regelmatig onderhouden…
Laat je toestellen één keer per jaar nakijken en onderhouden door een vakman.


(info: CO… een seriemoordenaar)

Praktisch

Brandweer Lede
Vijverstraat 2a
9340 Lede
Tel:  053 80 07 07
Fax:  053 80 22 92
E-mail

Openingsuren

Voor dringende opdrachten:  

Bel 112 !

Voor het verdelgen van wespen: 053 / 806 803 of maak gebruik van het e-loket ( ook voor stormschade en wateroverlast )